ေတာင္ငူသား

..... စိမ္းလန္းပါေစ ကမာၻေျမ ... ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကမာၻေျမ .....

Sunday, November 16, 2008

ေတာင္ငူ အ.ထ.က (၂) ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

ကိုလိုနီေခတ္ ၁၉၂၀ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွ႔ံအျပား အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြ ေပၚေပါက္လာၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေတာင္ငူျမိဳ႔ရဲ့ အသည္းႏွလံုးေနရာလို႔ တင္စားရမယ့္ ေကတုမတီနန္းေတာ္ေဟာင္း ေနရာမွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အ.ထ.က (၂) ေတာင္ငူ ရယ္လို႔ ျဖစ္လာမယ့္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းၾကီးကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းၾကီးရဲ့ သက္တမ္းဟာ (၈၇)ႏွစ္ ေက်ာ္လာပါျပီ။ ေတာင္ငူရဲ့ သက္တမ္းအၾကာဆံုးနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းၾကီးကေန ေခတ္အဆက္ဆက္ ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာမွ အစျပဳ၍ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ တခ်ိဳ႔ကိုပါ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။


အမ်ိဳးသားေက်ာင္းၾကီးရဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား စုေပါင္းကန္ေတာ့ၾကတဲ့ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပလာတာ ယခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ တိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္(၆၀) ျပည့္လို႔ အျငိမ္းစားယူသြားၾကျပီျဖစ္တဲ့ ဆရာၾကီး၊ ဆရာမၾကီးမ်ားကို လက္ရွိေနထိုင္ၾကရာ ျမိဳ႔ရြာမ်ားသို႔တိုင္ ဆက္သြယ္ဖိတ္ၾကားျပီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကန္ေတာ့ပြဲ ႏွစ္စဥ္အျမဲမျပတ္ က်င္းပႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ရာသက္ပန္ပေဒသာပင္ မ်ားလည္း စိုက္ထူထားရွိပါတယ္။


သူငယ္တန္းကေန ဒႆမတန္းေအာင္တဲ့အထိ (၁၁)ႏွစ္လံုးလံုး အမ်ိဳးသားေက်ာင္းၾကီးရဲ့ ရင္ခြင္မွာ ပညာရင္ႏို႔ ေသာက္စို႔ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဒီလိုကန္ေတာ့ပြဲမ်ိဳးမွာ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခြင့္ရျခင္းဟာ အင္မတန္ ဝမ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆယ္တန္းေအာင္ျပီးလို႔ ေက်ာင္းသားေဟာင္းအေနနဲ႔ ပထမဆုံး ကန္ေတာ့ခဲ့ရတဲ့ႏွစ္မွာေတာ့ သင္ၾကားေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာဆရာမၾကီးေတြ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပင္စင္ယူသြားၾကတဲ့ ဆရာေတြ တိုးတိုးလာပါတယ္။အျငိမ္းစား ဆရာၾကီးမ်ား (၃၇) ဦး


၁။ ဦးဂ်ီထြန္းေဘာ္ (ဘားအံ)
၂။ ဦးဘဝင္းခ်စ္ (ရန္ကုန္)
၃။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ေတာင္ငူ) - အ.ထ.က (၂) ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္
၄။ ဦးေက်ာ္သိန္း (ေတာင္ငူ)
၅။ ဦးၾကင္ထြန္း (ရန္ကုန္)
၆။ ဦးျမင့္ဟန္ (အင္းစိန္)
၇။ ဦးေစာဂၽြန္က်ား (ေတာင္ငူ)
၈။ ဦးေအာင္သန္း (ေတာင္ငူ)
၉။ ဦးေစာဘလွ (ေတာင္ငူ)
၁၀။ ဦးေစာသီအိုဖိလစ္ (ေတာင္ငူ)
၁၁။ ဦးစိန္ဝင္း (ေတာင္ငူ)
၁၂။ ဦးထြန္းလွိဳင္ (ေတာင္ငူ)
၁၃။ ဦးလြင္ (ေတာင္ငူ)
၁၄။ ဦးခ်စ္ထြန္း (ေတာင္ငူ)
၁၅။ ဦးထြန္းၾကည္ (ေတာင္ငူ) - အ.ထ.က (၂) ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္
ီ၁၆။ ဦးတင္အုန္း (ထန္းတပင္)
၁၇။ ဦးလွေရႊ (ထန္းတပင္)
ီီ၁၈။ ဦးထြန္းေအာင္ (ေတာင္ငူ)
၁၉။ ဦးသိန္းေအာင္ (ေတာင္ငူ-ေကတု) - ပဥၥမတန္း အတန္းမွဴးျဖစ္ျပီး ျမန္မာစာ သင္ပါတယ္
၂၀။ ဦးေအာင္ျမင့္ (ေတာင္ငူ)
၂၁။ ဦးစိန္လွိဳင္ (ေတာင္ငူ)
၂၂။ ဦးဗိုလ္ခင္ (ေတာင္ငူ)
ီ၂၃။ ဦးလွထြန္း (ေမာ္လျမိဳင္)
၂၄။ ဦးသန္းလြင္ (ဆြာ)
၂၅။ ဦးထြန္းၾကည္ (ေတာင္ငူ)
၂၆။ ဦးသိန္းေအာင္ (ေတာင္ငူ-ေရနီ)
၂၇။ ဦးေစာေရႊဝင္း (ေတာင္ငူ) - ပဥၥမတန္း ကမာၻ႔ပထဝီဝင္ သင္ပါတယ္
၂၈။ ဦးမ်ိဳးေအာင္ (ရန္ကုန္)
၂၉။ ဦးၾကည္ဝင္း (ရန္ကုန္)
၃၀။ ဦးထြန္းရွိန္ (ေတာင္ငူ) - ဒႆမတန္း ရူပေဗဒ သင္ပါတယ္
၃၁။ ဦးစံသိန္း (ေတာင္ငူ)
၃၂။ ဦးေအာင္မြန္ (ေတာင္ငူ)
၃၃။ ဦးေစာဂၽြန္ေရာ့ခို (ေတာင္ငူ)
၃၄။ ဦးတင္ျမင့္ (ေတာင္ငူ) - အဌမတန္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဘာသာ(ၾကိဳ/သက္) သင္ပါတယ္
၃၅။ ဦးလွေက်ာ္ (ရန္ကုန္)
၃၆။ ဦးေက်ာ္သန္း (ေတာင္ငူ) - ဒႆမတန္း ပထဝီဝင္၊ သမိုင္း သင္ပါတယ္
၃၇။ ဦးတင္ေအး (ေတာင္ငူ) - သတၱမတန္း၊ အဌမတန္း ျမန္မာစာ သင္ပါတယ္အျငိမ္းစား ဆရာမၾကီးမ်ား (၇၉) ဦး


၁။ ေဒၚတင္ညြန္႔ (ေတာင္ငူ) - အ.ထ.က (၂) ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ျဖစ္ပါတယ္
၂။ ေဒၚေအးလွတင္ (ရန္ကုန္)
၃။ ေဒၚမိုရင္းလွလွဝင္း (ေတာင္ငူ)
၄။ ေဒၚအုန္းျမ (ေတာင္ငူ)
၅။ ေဒၚအုန္းျမ(ခိုင္) (ေတာင္ငူ)
၆။ ေဒၚရိုစ္ကရင္(မ္) (ေတာင္ငူ)
၇။ ေဒၚရီရီမာ (ေတာင္ငူ)
၈။ ေဒၚထားျမင့္ (ေတာင္ငူ) - နဝမတန္း ျမန္မာစာ သင္ပါတယ္
၉။ ေနာ္လုလုေက်ာ္ေဇာ (ရန္ကုန္)
၁၀။ ေဒၚခင္ေလး (ေတာင္ငူ) - ဒႆမတန္း သမိုင္း သင္ပါတယ္ (ကၽြန္ေတာ့္အတန္းပိုင္ပါ)
၁၁။ ေဒၚေအမီသင္ (ရန္ကုန္)
၁၂။ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဝ (ေတာင္ငူ)
၁၃။ ေဒၚခင္အုန္းျမင့္ (ရန္ကုန္)
၁၄။ ေဒၚေအးယဥ္ (ရန္ကုန္)
၁၅။ ေနာ္အဲ(လ္)နာညြန္႔ (ေရတာရွည္) - သတၱမတန္း အဂၤလိပ္စာ သင္ပါတယ္
၁၆။ေနာ္လူခရစ္ရွာ (ေတာင္ငူ)
၁၇။ ေဒၚခင္စု (မႏၱေလး) - ဆဌမတန္း သမိုင္း သင္ပါတယ္
၁၈။ ေဒၚတင္ညြန္႔ (ေတာင္ငူ) - နဝမတန္း ျမန္မာစာ သင္ပါတယ္
၁၉။ ေဒၚခင္သိန္း (ရန္ကုန္)
၂၀။ ေဒၚခင္ေအး (ေတာင္ငူ)
၂၁။ ေဒၚအုန္းၾကည္ (ေတာင္ငူ)
၂၂။ ေဒၚစန္းရီ (ရန္ကုန္) - နဝမတန္း ျမန္မာစာ သင္ပါတယ္
၂၃။ ေဒၚခင္ျမင့္ႏြယ္ (ေတာင္ငူ) - ဆဌမတန္း ျမန္မာစာ သင္ပါတယ္
၂၄။ ေဒၚဝိုင္း (ခရမ္း)
၂၅။ ေဒၚတင္ႏြယ္ (ေတာင္ငူ) - နဝမတန္း ပထဝီဝင္ သင္ပါတယ္ (ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းပိုင္ပါ)
၂၆။ ေဒၚခင္ခင္ဝင္း (ရန္ကုန္)
၂၇။ ေဒၚအုန္းသန္း (ေတာင္ငူ) - ဒႆမတန္း ျမန္မာစာ သင္ပါတယ္
၂၈။ ေဒၚေအးျမင့္(သိန္း) (ေတာင္ငူ) - အဌမတန္း အဂၤလိပ္စာ သင္ပါတယ္
၂၉။ ေဒၚစန္းစန္းယဥ္ (ေတာင္ငူ) - ဒႆမတန္း အဂၤလိပ္စာ သင္ပါတယ္
၃၀။ ေဒၚခင္ေစာႏြဲ႔ (ေတာင္ငူ)
၃၁။ ေဒၚခင္မိမိစိန္ (ေတာင္ငူ)
၃၂။ ေဒၚမမေလး (အင္းစိန္)
၃၃။ ေဒၚတင္တင္ႏု (ကညႊတ္ကြင္း)
၃၄။ ေဒၚေဌးရီ (ရန္ကုန္)
၃၅။ ေဒၚခင္ႏြဲ႔ (ရန္ကုန္)
၃၆။ ေဒၚခင္ႏြဲ႔(ႏိုင္) (ရန္ကုန္)
၃၇။ ေဒၚျမင့္ျမင့္ (ေတာင္ငူ)
၃၈။ ေဒၚၾကြယ္ (ေတာင္ငူ) - ဆဌမတန္း - သိပၸံ သင္ပါတယ္
၃၉။ ေဒၚခင္လွၾကည္ (ေတာင္ငူ)
၄၀။ ေဒၚခင္ျမင့္သိန္း (ေတာင္ငူ)
၄၁။ ေဒၚသန္းသန္းညြန္႔ (ေတာင္ငူ)
၄၂။ ေဒၚခင္သိန္းၾကည္ (ရန္ကုန္)
၄၃။ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ (ရန္ကုန္)
၄၄။ ေဒၚခင္ျမင့္ျမင့္ (ေတာင္ငူ)
၄၅။ ေဒၚဝင္းျမတ္စိန္ (ေတာင္ငူ) - နဝမတန္း ပထဝီဝင္ သင္ပါတယ္
၄၆။ ေဒၚတင္ရီ (ေတာင္ငူ)
၄၇။ ေဒၚညြန္႔ညြန္႔ခင္ (ရန္ကုန္)
၄၈။ ေဒၚဝင္းဝင္းသိန္း (ေတာင္ငူ) - ဒႆမတန္း ေဘာဂေဗဒ သင္ပါတယ္
၄၉။ ေဒၚကင္းစိန္ (ေတာင္ငူ) - နဝမတန္း အဂၤလိပ္စာ သင္ပါတယ္
၅၀။ ေဒၚအုန္းၾကြယ္ (ရန္ကုန္) -နဝမတန္း သခ်ာၤ သင္ပါတယ္
၅၁။ ေဒၚလံုးၾကည္ (ေတာင္ငူ) - ပဥၥမတန္း သမိုင္း သင္ပါတယ္
၅၂။ ေဒၚလွျမင့္ (ေတာင္ငူ)
၅၃။ ေဒၚလွစိန္ (ရန္ကုန္)
၅၄။ ေဒၚသင္းလွိဳင္ (မႏၱေလး)
၅၅။ ေဒၚတင္ရီ (ရန္ကုန္)
၅၆။ ေဒၚခင္ခင္ေအး (ရန္ကုန္)
၅၇။ ေဒၚရင္ျမင့္ (ျဖဴး)
၅၈။ ေဒၚခင္သန္းရီ (ရန္ကုန္) - ဒႆမတန္း ဓါတုေဗဒ သင္ပါတယ္
၅၉။ ေဒၚဝင္းၾကည္ (ေတာင္ငူ) - ဒႆမတန္း ဇီဝေဗဒ သင္ပါတယ္

၆၀။ ေနာ္ဂလက္ဒစ္ (ေတာင္ငူ)
၆၁။ ေဒၚခင္ညြန္႔ေဝ (စစ္ကိုင္း)
၆၂။ ေဒၚခင္ရီ (ေတာင္ငူ) - အဌမတန္း သိပၸံ သင္ပါတယ္
၆၃။ ေဒၚလီလီဆာသလင္း (ေတာင္ငူ)
၆၄။ ေဒၚညြန္႔ရီ (ေတာင္ငူ)
၆၅။ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း (ရန္ကုန္)
၆၆။ ေဒၚခ်စ္ခ်စ္ (ေတာင္ငူ) - ဒႆမတန္း ျမန္မာစာ သင္ပါတယ္
၆၇။ ေဒၚၾကဴၾကဴသန္း (ေတာင္ငူ) - ဒႆမတန္း သခ်ာၤ သင္ပါတယ္
၆၈။ ေဒၚမာမာသန္း (ေတာင္ငူ) - သတၱမတန္း အဂၤလိပ္စာ သင္ပါတယ္

၆၉။ ေဒၚရီရီ (ေတာင္ငူ)
၇၀။ ေဒၚခင္ေအးၾကဴ (ေတာင္ငူ)
၇၁။ ေဒၚခင္သန္းေစာ (ေတာင္ငူ) - ဆဌမတန္း၊ သတၱမတန္း သိပၸံ သင္ပါတယ္
၇၂။ ေဒၚလွျမင့္ (ေတာင္ငူ) - ဒုတိယတန္း သင္ပါတယ္ (ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းပိုင္ပါ)
၇၃။ ေဒၚေအးျမင့္ (ရန္ကုန္)
၇၄။ ေဒၚညြန္႔ရီ (TTC) (ေတာင္ငူ)
ိ္၇၅။ ေနာ္ယြာေစး (ေတာင္ငူ)
၇၆။ ေဒၚခင္စန္းၾကည္ (ေတာင္ငူ)
၇၇။ ေဒၚတင္တင္ၾကည္ (ေတာင္ငူ) - ဆဌမတန္း အဂၤလိပ္စာ သင္ပါတယ္ (ကၽြန္ေတာ့္ အတန္းပိုင္ပါ)
၇၈။ ေဒၚခင္ႏုႏု (ေတာင္ငူ) - ပဥၥမတန္း အဂၤလိပ္စာ သင္ပါတယ္
၇၉။ ေဒၚအယ္လ္မာျမင့္ (ေတာင္ငူ)


အထက္ပါစာရင္းမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ (၁၆)ၾကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲရဲ့ ကန္ေတာ့ခံ ဆရာၾကီး ဆရာမၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထပ္မံသိရပါက ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ အနီေရာင္ျပထားေသာ ဆရာၾကီး ဆရာမၾကီးမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္ သိမွီေသာ သင္ၾကားေပးခဲ့ဖူးေသာ ဆရာဆရာမၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္ပူေဇာ္ပြဲအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ရာသက္ပန္ ပေဒသပင္အတြက္ျဖစ္ေစ အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္လိုပါက ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္-

အမ်ိဳးသားေက်ာင္း အ.ထ.က (၂)

ေတာင္ငူျမိဳ႔။

ဖုန္း ၀၅၄-၂၃၁၄၆ သို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ဟု သိရပါသည္။

4 comments:

ေတာင္ငူသားေလးေရ---
လာလည္ပါတယ္ရွင္---
"အ.ထ.က (၂) ေတာင္ငူ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္းမ်ား ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ"

ကိုလာဖတ္ပါတယ္--ေတာင္ငူကိုေရာက္ဘူးတယ္---ေပ်ာ္စရာပါပဲေလ---မိမိဇာတိေျမကို သတိတရ
ေရးဖြဲ႔ထားတာ--ခ်ီးက်ဴးစရာပါ---
ေတာင္ငူသူ --မဟုတ္ေသာ္လည္း--လာလည္ရင္း ဝင္ဖတ္ျဖစ္ေတာ႔--စာေရးေကာင္းတာေတြ႔ရတယ္-- ကြန္မန္းေပးခ်င္လာလို႔ေပးခဲ႔ပါတယ္ရွင္---
 
တို႔ အစ္မ အႀကီးဆံုး ကႊ်ဲပြဲ အ.ထ.က မွာ ဆရာမလုပ္ခဲ့တုန္းက အစ္မႀကီးဆီ လိုက္လည္ရင္း၊ ကႊ်ဲပြဲသမေလးေတြနဲ႔ ေတာင္ငူကိုလည္း လည္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲ့ဒီ သံေယာဇဥ္နဲ႔ ေတာင္ငူသား ဘေလာ့ဂ္ကို အားေပးေနပါေၾကာင္း...

(အဲ့ဒီက ျပန္လာခါစက စကားေျပာရင္ 'ခ်' နဲ႔ 'ရွ' ကို တမင္မပီေအာင္ ေပါ့ေပါ့ေလး ေျပာေနခဲ့ေသးတယ္။)
 
မသက္ဇင္သို႔
အမက ေတာင္ငူေရာက္ဖူးတာကိုး။ ေတာင္ငူ ဘယ္ေလာက္သာယာတယ္ ေတာင္ငူသူ ေတာင္ငူသားေတြ ဘယ္ေလာက္ သေဘာေကာင္းတယ္ဆိုတာ ေျပာျပလိုက္ပါဗ်ာ း)
ေတာင္ငူ အမည္ခံထားတာ အမွတ္တရနဲ႔ မွတ္ရလြယ္ေအာင္ပါအမရယ္။ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္က ဝမ္းပမ္းတသာ ၾကိဳဆိုျပီးသားပါဗ်ာ

မသီတာသို႔
ဟာ.. အမသီတာလည္း ေတာင္ငူ ေရာက္ဖူးေနတယ္။ ေတာင္ငူေရာက္ဖူးတဲ့သူ မ်ားေလ ေတာင္ငူသားေလး ေပ်ာ္ေလပဲဗ်ိဳ႔။
“ခ် နဲ႔ ရွ” မကြဲတာေလးက ေတာင္ငူရိုးရာ လို႔ေတာင္ ေခၚႏိုင္ပါရဲ့ အမရယ္။ အားေပးတာ အားေဆးလိုပါပဲ အမေရ

တိုးတိတ္ျငင္သာေသာ စာဖတ္သူမ်ားအပါအဝင္ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
 
ေတာင္ငူသားေလးေရ...
ေတာင္ငူ အမွတ္ ၂. ထြက္လား။ အမက အမွတ္ ၁ က ဆယ္တန္းေအာင္ခဲ.တာပါ။ အဲ.. ဒါေပမယ့္ ေတာင္ငူသူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အာအိုင္တီေရာက္ေတာ့လည္း ေတာင္ငူအသင္း ၀င္ခဲ.ေသးတယ္။ ဟဲဟဲ.. ေတာင္ငူသူေတြ ေခ်ာတယ္ ေျပာၾကလို႔ ေတာင္ငူသူ ေယာင္ေဆာင္ျခင္းေပါ့။
 

Popular Posts